LH


Lucian HRIȚCU

Adresa de corespondență:
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Facultatea de Biologie, Corp B
Laboratorul de Fiziologie animală, sala B364
Bd. Carol I, Nr. 11, 700506, Iași
Tel.: 0232-201666
Fax: 0232-201472
Email: hritc
u@uaic.ro
 
orcid" Icon - Download for free – IconduckFile:Google Scholar logo.svg - WikipediaUK logo
2015-în prezent
Profesor universitar, Facultatea de Biologie, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2013-2015
Conferențiar universitar, Facultatea de Biologie, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2007-2013
Șef de lucrări, Facultatea de Biologie, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2004-2007
Asistent universitar, Facultatea de Biologie, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2001-2004
Preparator universitar, Facultatea de Biologie, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2014
Atestat de abilitare (Conducător de doctorat în domeniul Biologie, Școala Doctorală de Biologie), Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2001-2006
Doctor în domeniul Biologie, specializarea Fiziologie animală-Neuroimunomodulare, Distincția Cum laudae, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2000-2002
Masterat, specializarea Biotehnologii microbiene și celulare, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
1996-2000
Licență, specializarea Biologie,

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Editorial Board Member
Plants (Basel), Section Board for Plant-Soil Interactions, MDPI, IF 4.5
Editorial Board Member
CNS & Neurological Disorders - Drug Targets, Bentham Science, IF 3.0
Collection Editor

Molecules, Topical Collection - Neuroprotection Mediated by Natural Products and Their Chemical Derivatives, MDPI, IF 4.6
Associate Editor
Food Safety and Health, Wiley

Editorial Board Member
Anatolian Journal of Botany, DergiPark Academic

Editorial Board Member
International Journal of Secondary Metabolite, DergiPark Academic