benner
Crearea de linii telitoce de parazitoizi pentru controlul mustelor sinantrope in ferme ecologiceAcronim: IMPASY

Programul: Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare
Tip proiect: Proiect – experimental – demonstrativ – PED
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-4513
Domeniu/Subdomeniu: Bioeconomie/Biotehnologie
Contract de finanțare: 373PED/2020
Valoarea totală a contractului: 600.000 lei
Valoare de la bugetul de stat: 600.000 lei
Durata proiectului: 24 luni
Perioada de derulare a proiectului: 1.11.2020 – 23.10.2022
Contractor: UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI
Director proiect: Conf. Dr. Lucian Fusu


PARTENERI:
• Coordonator, UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" din IASI
cu sediul în Iași, Bd. Carol I, nr. 11, Cod 700506
• Director proiect – Conf. Dr. Lucian Fusu

 Partener 1, INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE IASI (FILIALA A INCDSB BUCURESTI ) cu sediul în Iași, str. Lascăr Catargi, nr.47, Cod 700107
• Responsabil proiect – CS II Dr. Gabriela VOCHIȚA

 

REZUMAT

Muștele sinantrope sunt dăunători asociați activităților umane printre care zootehnia şi producția de lactate. Controlul acestora utilizând substanțe chimice este problematic, întrucât muștele dezvoltă rezistenţă la insecticide într-un timp foarte scurt. O alternativă la controlul chimic este cel biologic care utilizează dușmanii naturali ai dăunătorilor. Controlul biologic este o componentă importantă a agriculturii ecologice, România înregistrand recent cea mai mare creştere a numărului de bovine şi ovine crescute ecologic din UE-28. Plecând de la rezultatele preliminare ale proiectului PARASYN (PNII) intenționăm sa creăm linii de femele telitoce de Spalangia şi Trichopria (parazitoizi ai dipterelor) adaptate condițiilor locale, prin transinfectare cu endosimbionţi bacterieni din genul Wolbachia. Întrucât femelele telitoce nu au nevoie de masculi pentru a se reproduce, ele sunt mult mai eficiente economic comparativ cu populațiile sălbatice bisexuale. Ca punct de plecare avem: o bază de date amplă de markeri moleculari pentru a distinge specii apropiate de parazitoizi cu preferințe ecologice distincte, metode bine puse la punct de colectare a parazitoizilor în teren, precum şi protocoale pentru creșterea acestora în laborator. Plecând de aici vom (1) testa diferite medii artificiale pentru a creşte larve de muște, (2) crea şi propaga câteva linii de viespi parazitoide ale muștelor sinantrope, derivate din populații locale şi adaptate condițiilor climatice din România (aceste linii sunt deja un produs comercial, chiar dacă nu sunt îmbunătățite în continuare cu endosimbionţi), (3) testa speciile candidat pentru prezenţa endosimbionţilor şi vom trata infecțiile native, (4) obține linii îmbunătățite de femele telitoce prin infectarea lor artificială cu Wolbachia şi le vom caracteriza folosind markeri genetici. Fiind un produs nou ce implică două specii (o viespe şi o bacterie) şi nu specimene sălbatice, aceste linii modificate pot fi patentate.


tr

Trichopria sociabilis Masner: female habitus and oviposition in fly puparium


Obiectivele generale ale proiectului:

(1) Testarea mai multor medii artificiale de creștere în laborator a larvelor de muște şi identificarea celui mai efficient din punct de vedere economic, bazat pe ingredient disponibile local;
(2) Crearea şi propagarea uneia sau mai multor linii de viespi parazitoide a muștelor sinantrope, derivate din populații locale şi adaptate condițiilor climatice din Romania (aceste linii sunt deja un potențial produs comercial, chiar fără îmbunătățirile din obiectivele următoare);
(3) Testarea speciilor candidate pentru prezența endosimbionţilor şi tratarea infecțiilor native;
(4) Obținerea de linii de femele telitoce prin infectarea artificială cu endosimbionţi din genul Wolbachia ce induc partenogeneza telitocă şi caracterizarea lor cu markeri genetici (obiectiv cu risc crescut);
(5) Intrucât aceste linii sunt un produs nou şi nu specimen sălbatice, ele pot fi patentate
Obiectivul final al proiectului este de a patenta aceste linii pentru potențiala lor exploatare comercială.


Activități:

Etapa I – 2020

Initierea cresterilor de larve de muste sinantrope si testarea preliminara a speciilor candidat
Etapa II – 2021

Colectarea speciilor candidat, stabilirea de linii locale in laborator, testarea infectiilor native ale acestora, obtinerea de linii celulare infectate cu Wolbachia


viespi

Etapa III – 2022

Obtinerea unei linii telitoce si prezentarea rezultatelor


Rezultate asteptate:

 • Cel putin un mediu rentabil si de potential interes comercial pentru cresterea mustelor sinantrope (A1)
 • Colectarea speciilor candidat din 5 localitati (A2)
 • Stabilirea unei linii locale de Spalangia si a uneia de Trichopria (A3)
 • Rezultate preliminare privind testarea infectiei native la speciile candidat (A4)
 • Doua linii de parazitoizi tratate cu antibiotice (A5)
 • O prezentare la o conferinta si un articol trimis spre publicare (A6)
 • Linii celulare de Drosophila si Aedes adaptate protocoalelor noastre si infectate cu 4 linii de Wolbachia (A7)
 • Doua linii infectate (cu rezultat pozitiv sau nu) caracterizate genetic prin qPCR (A8)
 • Doua linii selectate (in caz de reusita) (A9)
 • Caracterizarea pe 2 markeri pentru viespe si unul pentru endosimbiont (A10)
 • Un patent (in caz de obtinere cu succes a unei linii telitoce) (A11)


Echipa proiectului

COORDONATORUL PROIECTULUI – UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" din IASI 
Membrii echipei:
• Conf. Dr. Lucian Fusu– Director de proiect
• Conf. Dr. Mircea-Dan Mitroiu  – membru – cercetător
• Lector Dr. Ovidiu Alin Popovici – membru – cercetător
• CS Dr. Dascalu (cas.Fusu) Maria-Magdalena – membru – cercetător
• Drd. Viciriuc Ionela-Madalina – membru – cercetător doctorand

• Masterand Atodiresei Malina – membru – tehnician
Masterand Hanceanu Lucian– membru – tehnician

PARTENER 1 – INSTITUTUL DE CERCETĂRI BIOLOGICE IAȘI – FILIALĂ A INCDSB BUCUREȘTI
Membrii echipei:

CS II Dr. Gabriela Vochița - Responsabil proiect Partener

CS III Dr. Gherghel Daniela – membru – cercetător


Last update: 08.12.2021

Contact


Address:

Faculty of Biology, Alexandru Ioan Cuza University, Carol I B-vd., No. 20A,

Iaşi, 700505

Romania

Phone: 40(0)232201072

Fax: 40(0)232201472